Pro žadatele

Pro žadatele o nadační příspěvek je k dispozici žádost. Jsme připraveni s Vámi žádost konzultovat a předložit správní radě nadačního fondu.