Poděkování za dar v roce 2019


„Svorná mysl, svorný duch, svornosti požehná bůh!“

Sbor dobrovolných hasičů města Březnice děkuje Nadačnímu fondu pro Březnici za finanční dar ve výši 15.000,-Kč, který byl použit jednak na výrobu pamětních letáků u příležitosti oslav výročí 140 let SDH Březnice a dále na úhradu koncertu skupiny V Original, která doprovázela slavnostní průvod a průběh oslav probíhajících na náměstí.

SDH Březnice děkuje všem donátorům za dlouhodobou podporu a zájem o jeho činnost.

Svatopluk Koňas

Starosta SHD Březnice

Únor 2020

Publikováno: 6. 3. 2020