Novinky

Koncert na zámku Březnice – Orbis Trio – 7. ročník Festivalu Jakuba Jan Ryby 2024

3.7.2024 od 19 hod

Světová a březnická premiéra díla Antona Aslamase na hudební témata Jakuba Jana Ryby v souvislostech dramaturgie jubilantů Smetany a Dvořáka v rámci oslav Roku české hudby 2024.

Program:

Antonín Dvořák: „Dumky“

Anton Aslamas: „Klavírní trio na hudební témata Jakuba Jana Ryby“

Bedřich Smetana: „Trio g moll“

S podporou Nadačního fondu pro Březnici

Poděkování Nadačnímu fondu v Březnických novinách 11/2023

P O D Ě K O V Á N Í

Místní organizace svazu tělesně postižených Březnice děkuje Nadačnímu fondu pro Březnici za finanční příspěvek na opravu a modernizaci elektroinstalace v domečku čp. 17 na náměstí.

Žádost: 10/2023 Žádost o finanční podporu na revitalizaci studánky pod Stražištěm

 

Revitalizace prostranství kolem studánky pod Stražištěm: vykácení náletových křovin, terénní práce kolem studánky, zpřístupnění a obnova příjezdové cesty. Přímý dopad projektu je na přibližně 15 obyvatel Stražiště (občané obce včetně vlastníků nemovitostí), kteří mohou čerpat vodu např. na zalévání. Nepřímý dopad je na desítky až stovky lidí, kteří mohou nyní pěkné místo navštívit jako cíl procházky v okolí Březnice.

Poděkování Nadačnímu fondu v Březnických novinách 6/2023

Žádost: 4.4.2023 Žádost o financování nákladů na opravu a modernizaci elektroinstalace


Vážení.

MO STP Březnice má k 12.2.2023 478 členů, spolupracuje s dalšími organizacemi zabývajícími se pomocí a prosazováním co nejlepších podmínek postižených občanů v místě a okolí. Spolupracujeme OkO (okresní organizace) STP Příbram, s okresní pobočkou CNN (centrum pro neslyšící a nedoslýchavé) v Příbrami, se Svazem tělesně postižených v ČR Praha 8. Velice dobrou spolupráci máme se zástupci měst Březnice a Mirovice a okolních obcí.

Předmětem naší žádosti je poskytnutí finančního příspěvku 10.000,- Kč na opravu a modernizaci elektroinstalace v objektu svazu na březnickém náměstí č. 17.

Poskytnutí daru bude prezentováno v Březnických novinách.


S pozdravem
Jana Štefanová
předsedkyně

Žádost: 20.1.2023 Žádost o finanční podporu na zakoupení nových lednic do areálu staré kluziště


Vážení.
Kulturní Gang Březnice zastoupený pí. Dášou Nesvedovou zasílá žádost
NADAČNÍMU FONDU PRO BŘEZNICI o finanční podporu
na zakoupení nových lednic do areálu staré kluziště. Staré nám dosloužily. Lednice využijeme při zajištění příměstských táborů, které se přes léto na starém kluzišti konají. Pořádáme několik turnusů, loni se zde vystřídalo téměř 100 dětí.

 

Rádi bychom požádali o částku 50.000 Kč. Poskynutí daru bude prezentováno v Březnických
novinách.


Zdraví
Dáša Nesvedová
Za Kulturní Gang Březnice

Žádost: 6.1.2023 Žádost o finanční podporu vybavení kuchyně letního tábora


Vážení.
Sbor dobrovolných hasičů Březnice zastoupený p. Svatoplukem Koňasem si dovoluje požádat
NADAČNÍ FOND PRO BŘEZNICI o finanční podporu vybavení kuchyně letního tábora.
Již několik let organizujeme letní hasičský tábor v Martinické hájence. Dětí rok od roku přibývá, a proto musíme již v letošním roce rozdělili zájemce do dvou běhů. Z toho důvodu bychom chtěli zakoupit do kuchyně konvektomat, který by zjednodušil a zrychlil práci kuchařům. K dnešnímu datu je na tábor přihlášeno 60 dětí.

 

SDH Březnice by chtěl požádat o dar 15 000Kč. Poskynutí daru bude prezentováno v Březnických
novinách.


S pozdravem
Svatopluk Koňas
starosta SDH Březnice

Žádost: Ciznerová Květoslava 19.9.2022

 

Žádáme nadační fond pro Březnici o dar ve výši 10.000,- Kč na CD s názvem „Vánoční noc“ – zahrnuje celý vánoční příběh - od proseb proroků o Spasitele až po příjezd tří králů. Nahrál sbor ZUŠ Březnice Voci Bianche. Cílem je podnítit členy sboru k usilovnější práci, zviditelnit sbor Voci Bianche  a ZUŠ Březnice. Projekt může mít přímý dopad na velké množství lidí.

 

Děkujeme za posouzení naší žádosti

 

Květoslava Ciznerová

Učitelka zpěvu v ZUŠ Březnice

Sbormistr sboru Voci Bianche

Žádost: Rodinné centrum Pampeliška 20.5.2022

 

Rodinné centrum Pampeliška Březnice, z.s. je nezisková organizace založená matkami v roce 2000, která dlouhodobě podporuje život rodin ve městě Březnice a okolí.

Žádáme Nadační fond pro Březnici o dar ve výši 15.000,- Kč na pořízení nůžkového stanu a reklamního banneru.

S ohledem na skutečnost, že rodinné centrum často pořádá či se podílí na konání akcí ve venkovním prostředí, bude zakoupení nůžkového stanu značným přínosem. Venkovní akce se konají v jarním a letním období, a to často za slunného nebo naopak deštivého počasí. Stan tedy bude sloužit nejen jako zázemí pro „pampeliškové“ zaměstnance a dobrovolníky, ale také poskytne chráněný prostor pro výtvarné dílny či pro prodej našich výrobků.

Reklamní banner bude pak pro Pampelišku přenosným propagačním a informačním nástrojem, který rodinnému centru doposud naprosto chybí. Na banneru bude umístěno logo rodinného centra a základní informace.

 

Vážíme si dlouhodobé spolupráce a podpory.

 

Za RC Pampeliška

Květa Obrmanová

statutární zástupce

Žádost: Pečovatelská služba Březnice 12.5.2022

 

Žádáme Nadační fond pro Březnici o dar ve výši 10.000,- Kč na zakoupení mechanického invalidního vozíku, vybavení kanceláře a náhradních dílů termojídlonosičů.

 

Vážíme si dlouhodobé spolupráce a podpory.

 

Za Pečovatelskou službu Březnice

Mgr. Lenka Labudová

vedoucí

Žádost: 19.04.2022 „Podpora adaptace žáků z Ukrajiny“

Název organizace:

Základní škola Březnice

 

Cílem projektu je zajištění podmínek pro adaptaci a jejich podpora při začleňování do vzdělávání. Konkrétně se jedná o zajištění školního stravování, podpora vybavení žáků pomůckami a jejich zájmového vzdělávání. Přímý dopad se bude týkat 26 ukrajinských žáků. Nepřímo se týká jejich zákonných zástupců.

 

Podpory ze strany Nadačního fondu pro Březnici si velice vážíme.

Mgr. Miroslav Bělka, MBA
ředitel ZŠ Březnice


Žádost: 8.4.2022 „Podpora akcí naživo s lidmi a pro lidi“

 

Poděkování a naše představy do budoucna:

Nadační fond pro Březnici se stal již naším tradičním partnerem a dlouhodobě naše akce podporuje. Jsme za to samozřejmě rádi a velmi si toho vážíme. Děkujeme všem štědrým dárcům.

V koronavirové době byla kultura a setkávání velmi omezeno, a náš spolek se proto soustředil na údržbářské práce na starém kluzišti, které jsme dlouho odkládali a takže to byla vhodná doba je uskutečnit. Proto jsme taky z minulého příspěvku Nadace financovali nákup sekačky na trávu, která nám pomůže s údržbou pozemku.

Teď už ale znovu připravujeme akce naživo s lidmi a pro lidi. Čeká nás v květnu Blešák, pak v červnu oblíbené Gulášování a Rockfest. V létě společně s odborem kultury Filmovar - letní promítání filmů. A staré kluziště bude v létě patřit také dětem, bude zde opět několik turnusů příměstských táborů. S příměstskými tábory a dětmi souvisí i náš nový počin, který bych ráda zmínila. Je to volnočasový klub pro děti a mládež xD2. Je otevřen v přízemí ZUS, třikrát v týdnu v odpoledních hodinách. Nabízí prostor pro děti a mladé lidi. Mohou tu strávit odpoledne s deskovými hrami, ping-pongem, šipkami, kreativně tvořit nebo jen tak se stavit pokecat a "pozelvit" s vrstevníky. Pravidelně ho teď navštěvují i ukrajinské děti, které se mohou účastnit nabízených volnočasových programů a postupně se tak začlenit do života ve městě. V létě se aktivity klubu zčásti přesunou na staré kluziště.

Taky v tomto roce budeme zcela jistě rozvíjet spolupráci s odborem kultury a společně organizovat v městě oblíbené akce jako je Masopust a další. Těšíme se až se na některé z nich potkáme.

 

Marek Nesveda

Statutární zástupce organizace

Kulturní Gang Březnice

Žádost: 5.4.2022  „Koncert Bennewitzova kvarteta v březnické synagoze“

 

Pod společnou hlavičkou, na půdě březnické synagogy zahrají 30. září světově proslulí Bennewitz quartet. Koncert pořádáme ve spolupráci se správou březnického zámku, který provoz synagogy zajišťuje. Koncerty v synagoze mají stálé místo v každoročním programu cyklu Březnických hudebních večerů. Odbor kultury i správa zámku zvou v rámci tohoto cyklu již desítky let do Březnice přední české i zahraniční hudebníky převážně z oboru klasické hudby. Podařilo se nám vychovat si vnímavé posluchače, návštěvníky, kteří se na koncerty BHV pravidelně vrací a programovou strukturu vždy ocení.

Náklady zářijového koncertu měly původně připadnout oběma stranám rovným dílem. Rozpočtová situace na straně NPÚ je ale v současnosti vlivem aktuální situace velice omezena, rozhodli jsme se tedy požádat o finanční příspěvek Nadační fond pro Březnici, pravidelného podporovatele námi pořádaných akcí.

 

Mgr. Pavlína Liebnerová

Město Březnice

Žádost: 6.1.2022 Žádost o podporu opravy PS 20 SPORT


Vážení.
Sbor dobrovolných hasičů Březnice zastoupený p. Svatoplukem Koňasem si dovoluje požádat
NADAČNÍ FOND PRO BŘEZNICI o podporu opravy soutěžní požární stříkačky PS 20 SPORT.
Orava PS 20 vyjde na cca 60 000Kč přesná cena bude známa po rozebrání servisem a může být vyšší
či nižší.

SDH Březnice by chtěl požádat o dar 10 000Kč. Poskynutí daru bude prezentováno v Březnických
novinách a po návratu opraveného stroje bude zástupce NFPB pozván a spolu s dalšími sponzory
proběhne focení se strojem pro další prezentaci.


S pozdravem
Svatopluk Koňas
starosta SDH Březnice