Novinky

Žádost: 1.10.2021 „Finanční podpora při opravě objektu MO STP Březnice, nám. 17“


Název organizace:

Svaz tělesně postižených v ČR z.s. místní organizace Březnice

 

MO STP Březnice má k 1.9.2021 celkem 477 členů. Zabývá se pomocí a prosazováním co nejlepších podmínek postižených občanů v místě a okolí. Žádost o finanční podporu se týká „Opravy objektu společenské místnosti MO STP Březnice, nám. 17“. Oprava proběhne dle schváleného rozpočtu.


Podpory ze strany Nadačního fondu pro Březnici si velice vážíme.


Jana Štefanová

předsedkyně

Žádost:  Kulturní Gang Březnice 30.6.2021

 

Název organizace:

Kulturní Gang Březnice, z.s.

Spolek působí aktivně v regionu od roku 2007.

Organizuje řadu oblíbených akcí pro širokou veřejnost (Gulášování, Rockfest, Filmovar, koncerty kapel různých žánrů apod.)  i akce pro děti a rodiče (Čertovské hrátky, Maškarní bály, příměstské tábory, cyklo-odpoledne apod.)

Svou nabídkou vhodně doplňuje a rozšiřuje program kulturních aktivit ve městě i regionu.


Projekt: Sekačka na staré kluziště

Cílem projektu je nákup sekačky pomocí níž bychom prováděli sekání trávy a údržbu pozemku „staré kluziště“, kde organizujeme naše akce pro širokou veřejnost a příměstské tábory pro děti. Pozemek má výměru 7214 m2 a jeho častá údržba v létě je nutná. S údržbou sice pomáhají Technické služby města Březnice, ale jeví se nám jako vhodnější disponovat sekačkou vlastní. Díky tomu budeme moci pozemek upravit kdykoliv dle svých potřeb a podle termínu konaných akcí.

Požadovaná částka příspěvku od Nadačního Fondu pro Březnici:  15.000

 

Děkuji Nadačnímu Fondu pro Březnici za spolupráci v minulých letech.

Marek Nesveda

Statutární zástupce organizace

Žádost: Město Březnice 20.5.2021

 


Výstava "BAROKNÍ SOCHAŘI 18. STOLETÍ V PRÁCHEŇSKÉM KRAJI"

proběhne pod záštitou Nadačního fondu pro Březnici.


Zveme naše partnery na vernisáž výstavy v pátek 4.6. 2021 v 16 hodin.

Žádost: Pečovatelská služba Březnice 3.5.2021

 

Dobrý den,

 

Žádám Nadační fond pro Březnici o příspěvek na zakoupení nerezového regálu a jídlonosičů s termoobalem. Jídlonosiče s termoobalem jsou určeny pro transport teplých pokrmů našim seniorům.

 

Děkujeme nadačnímu fondu za mnohaletou spolupráci a podporu.

Za poskytnutí příspěvku předem děkujeme.

 

 

Lenka Labudová

Pečovatelská služba Březnice

Žádost: ZŠ Březnice 21.4.2021


Věc: Výstavba zahradního altánku


Dobrý den.

Navrhnuji představenstvu NF možnost podpory výstavby zahradního altánku, resp. malé venkovní učebny pro žáky školní družiny. Cílem je vytvořit stinné místo pro slunné dny a možnost uplatnění výtvarných technik a rukodělných prací venku.
Nadační fond se v minulosti stal symbolickým patronem a podporovatelem neformálního vzdělávání menších dětí naší školy.


Děkuji za zájem. S pozdravem

Miroslav Bělka

ředitel ZŠ Březnice

Žádost: Hasiči 12.4.2021

 

Věc: Stříkačka PS 22

 

Rádi bychom Vás požádali o podporu na novou stříkačku pro sport jelikož nám naši odchovanci v nejlepších letech odcházejí. Je to proto, že se zařízením, které máme nemohou konkurovat ostatním. Proto chceme zakoupit stříkačku PS 22, která vyjde na 250 000,- Kč. O 150 000kč žádáme MAS. Zbytek musíme dát dohromady vlastními silami. Proto máme o podporu ze strany nadačního fondu velký zájem.

S pozdravem

Svatopluk Koňas

starosta SDH Březnice