Poděkování Nadačnímu fondu od březnických hasičů za rok 2020


„Svorná mysl, svorný duch, svornosti požehná bůh!“

Sbor dobrovolných hasičů města Březnice děkuje Nadačnímu fondu pro Březnici za finanční dar ve výši 15.000,-Kč, který byl použit jednak na výrobu pamětních letáků u příležitosti oslav výročí 140 let SDH Březnice a dále na úhradu koncertu skupiny V Original, která doprovázela slavnostní průvod a průběh oslav probíhajících na náměstí.

SDH Březnice děkuje všem donátorům za dlouhodobou podporu a zájem o jeho činnost.

Svatopluk Koňas

Starosta SHD Březnice

Únor 2020

Publikováno: 6. 3. 2020