Spolek Kulturní Gang Březnice děkuje Nadačnímu fondu pro Březnici za poskytnutý nadační příspěvek v roce 2021.


Nadační fond podporuje naše projekty v oblasti kultury dlouhodobě. Vážíme si této podpory, která nám pomáhá organizovat řadu oblíbených akcí pro širokou veřejnost (Gulášování, Rockfest, Filmovar, koncerty kapel různých žánrů) i akce pro děti a rodiče (Čertovské hrátky, Maškarní bály, příměstské tábory, cyklo-odpoledne). V loňském roce jsme z příspěvku 15.000,- Kč zakoupili sekačku, která nám umožní upravovat pozemek „staré kluziště“, kde se většina akcí koná, kdykoliv podle potřeb a termínu jejich konání. Oceňujeme, že Nadační fond pro Březnici na základě dobré znalosti potřeb místních lidí podporuje projekty s různým zaměřením napříč lokálními organizacemi a přispívá tak k rozvoji společenského a kulturního života v našem městě a okolí. Jsme rádi, že tato instituce v našem regionu působí a pomáhá na svět projektům, které by jinak třeba světlo světa ani nespatřily.


Spolek Kulturní Gang Březnice

Vyšlo: BŘEZNICKÉ NOVINY, Ročník XX., únor 2022, STR. 21