Cenný přírůstek Galerie Ludvíka Kuby


Dne 30. 11. 2019 se v Galerii Ludvíka Kuby v Březnici konala malá slavnost. Byla zde odhalena bronzová busta – portrét Ludvíka Kuby. Stala se po dlouhých letech dalším přírůstkem naší galerie.

Jak známo L. Kuba do Březnice zajížděl, aby zde maloval své dvorečky a zahrádky, z nichž mnohé jsou vystaveny v této galerii. Dokladem Kubovy lásky k našemu městu je i jeho dar početného souboru obrazů městu, které tvoří podstatnou část nynější galerie. Také město si Kuby vážilo a tak se stal jeho čestným občanem 1948. Z roku 1950 je v Březnici Kubův bronzový portrét od sochaře Karla Otáhala, vystavený nyní v zámeckém parku. Kuba je uznávaným malířem i dlouho po své smrti (30. 11. 1956). Národní galerie uspořádala pod názvem Poslední impresionista velkou retrospektivní výstavu Kubových děl v Praze roku 2013. Na současných aukcích výtvarných děl je o Kubu velký zájem.

Akademický sochař Martin Zet vytvořil v roce 1985 Kubův sochařský portrét v lehce nadživotní velikosti s typickým baretem na hlavě tak věrně, že Mistra Kubu každý hned pozná. Díky Nadačnímu fondu pro Březnici, který dílo v plné výši uhradil, stala se Kubova busta ozdobou naší galerie. Podstavec pod ni perfektně zhotovil dle sochařova návrhu Ing. Stanislav Chochola se svými spolupracovníky.

Busta je umístěna před galerií v prvním patře na konci chodby uprostřed. Působí tam velice přirozeně jako by byla přímo pro toto umístění stvořena. Dílo potřebuje dostatek prostoru, který právě uprostřed chodby získává. Divák může sochu pohodlně obejít a prohlédnout si ji ze všech stran. Dílo potřebuje také dostatek světla, aby vynikl sochařův rukopis. Kuba sám sebe na svých autoportrétech ztvárňoval poměrně drsnými tahy štětce. Sochařův rukopis jako by jim odpovídal…

MUDr. Jiří Beran

 

  
Foto: Václav Bílý                         Foto: Petr Nejedlý                                            Foto: Thomas Thorshauge