GDPR

INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Záleží nám na ochraně osobních údajů všech fyzických osob, které se dostávají do kontaktu s Nadačním fondem pro Březnici (dále jen „NF“) a právě proto jsme si připravili informaci o zpracovávání a ochraně osobních údajů v NF.

  • Na základě souhlasu dárců zveřejňujeme (zejména na naší webové stránce) základní identifikační údaje dárců nebo kontaktních osob dárců a podporovaných projektů;
  • na základě oprávněného zájmu na naší webové stránce zpracováváme základní identifikační údaje kontaktních osob NF za účelem plnění poslání NF;
  • na základě oprávněného zájmu na naší webové stránce taktéž zpracováváme základní identifikační údaje osob, které žádají NF o nadační příspěvek na svou činnost, a to za účelem transparentního informování veřejnosti;
  • správcem zpracovávaných osobních údajů je NF;
  • kontaktní údaje NF jsou: NADAČNÍ FOND PRO BŘEZNICI, Martinice, 1, 262 72 Březnice, Středočeský kraj, email: info@nfpb.cz
  • na naší stránce používáme pouze technické a základní funkční cookies;
  • zpracovávané osobní údaje NF neposílá do žádné třetí země ani žádné mezinárodní organizaci;
  • každá fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány, má právo na přístup
    k svým osobním údajům, jejich opravu, přenositelnost, omezení zpracování nebo výmaz, nebo má právo podat stížnost ke správci dotčených osobních údajů s využitím výše uvedených kontaktních údajů. Taktéž mají dotčené osoby právo obrátit se na dozorový orgán, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (uoou.cz).