Hezká tečka na konci vánočníchsvátků

Pamětníci nepamatují, že by bylkostel sv. Ignáce a Františka Xaverského tak plný jako vloni na druhý svátekvánoční (26. 12.2023). Jak se říká „doslova hlava na hlavě“. Nejen březničtí,ale také mnozí přespolní si přišli poslechnout Českou mši vánoční Jakuba JanaRyby. Hrál renomovaný orchestr Virtuosi di Praga. Sólisty byli AlžbětaPoláčková (soprán), Dagmar Drechslerová (alt), David Cizner ( tenor), PavelKlečka (bas), dále účinkoval dětský pěvecký sbor Voci Bianche z Březnice asmíšený pěvecký sbor Pontes Příbram. Na varhany hrál Jiří Emmer. Provedenínastudoval a dirigoval Oldřich Vlček.

Potvrzuje se znovu a znovu, žeRybovka k Vánocům neodmyslitelně patří, asi jako Ladovy zimní obrázky. Je tomilá pohádka pro všechny, která posluchače bez ohledu na věk přenese dobiblického příběhu zasazeného do prostého venkovského prostředí. Každý toužíalespoň na chvilku vidět svět jako krásné místo k žití. Kdo chtěl, mohl sepřidat ke zpěvu několika koled.

Koncert byl benefiční, výtěžek vevýši 43.000,- Kč byl věnován farnosti na opravu varhan. Pořádal jej Nadačnífond pro Březnici. Mohl by to být počátek pěkné tradice.

MUDr. Jiří Beran