Nadační fond pro Březnici a jeho činnost v roce 2013

 

Vážené dámy, vážení pánové, milí příznivci Nadačního fondu pro Březnici,

pro činnost nadačního fondu máte zcela zásadní význam Vy, dárci a podpůrci fondu a jeho programu. Bez Vaší laskavé pomoci by se v žádném případě nedařilo naplňovat program fondu tak, jak se to v posledních letech daří. Za to Vám všem patří veliký dík.

Z toho Vás již touto dobou zdvořile oslovujeme s letošním plánovaným programem činnosti fondu v regionu města Březnice, abychom Vás včas seznámili s plány správní rady, které vychází z reálných žádostí pro jednotlivé projekty.

S Vaší laskavou a velkorysou pomocí letos plánujeme podpořit následující projekty:

 

1/  Výstavba dětského hřiště u Základní školy

nositel projektu: Základní škola Březnice

podpora ze strany fondu: 100 000,- Kč  

 

2/  Restaurování obrazu a části mobiliáře pro galerii Ludvíka Kuby, která bude nově   

     otevřena v bývalé jezuitské koleji

nositel projektu: MÚ města Březnice

podpora ze strany fondu: 40 000,- Kč 

 

3/  Výtvarné a terapeutické pomůcky pro výtvarné dílny a pohybový program

      v Mateřském centru Pampeliška

nositel projektu: MC Pampeliška Březnice

podpora ze strany fondu: 20 000,- Kč

 

4/   Vystoupení sester Havelkových na II. Letním zámeckém bálu dne 17.8.2013

nositel projektu: Státní zámek Březnice

podpora ze strany fondu: 20 000,- Kč

 

5/   Divadelního představení pro děti o letních prázdninách v areálu státního zámku

     v Březnici

nositel projektu: Divadlo Kapsa Andělská Hora

podpora ze strany fondu: 6 000,- Kč

 

6/   Oprava vybraných svatohorských kapliček, které budou zapsány do majetku města

nositel projektu: MÚ města Březnice

podpora ze strany fondu 120 000,- Kč

  

 

Další důležité  informace:

 

-          Číslo účtu pro zasílání finančních darů: 531143369/0800

-          Nový název fondu: Nadační fond pro Březnici

-          Pro zlepšení prezentace Nadačního fondu, programu fondu a dárců jsme zprovoznili nové internetové  

           stránky, které najdete na webové adrese www.fondprobreznici.cz.

-          Jste srdečně zváni na pálení čarodějnic na Stráži 30.4.2013, kde plánujeme malé pivní občerstvení

-          V pátek 7. června 2013 v 17.30 h Vás srdečně zveme na přátelské setkání při sklence vína do nově  

            otevřené Galerie Ludvíka Kuby v bývalé jezuitské koleji. O Ludvíku Kubovi promluví PhDr. Jiřina

            Langhammerová, autorka monografie Ludvík Kuba. Uvidíte obraz a část mobiliáře zrestaurované díky

            Vašim finančním darům.

-           V sobotu 17. srpna Nadační fond pro Březnici podpoří vystoupení sester Havelkových na II. Letním

             zámeckém bálu v Březnici

-           Na 29.  listopadu připravujeme opět uspořádání nadačního společenského večera pro dárce

  

Zdvořile doufáme ve Vaši podporu i v letošním roce a těším se na setkávání s Vámi.

 

 

Publikováno: 29. 4. 2013