BŘEZNICKÁ KULTURA S PODPOROU NADAČNÍHO FONDU PRO BŘEZNICI

BŘEZNICKÉ NOVINY, listopad 2022

Koncert Bennewitzova kvarteta v pátek 30. září v březnické synagoze byl mimořádným hudebním zážitkem. Hudebníci světového renomé zahráli Mozarta i Dvořáka, a především skladbu židovského autora Ervína Schulhoffa. Koncert připravila společně březnická kultura a správa březnického zámku, finančně na něj přispěl Nadační fond pro Březnici. Kromě tradiční podpory živé kultury přibyl díky daru Nadačního fondu do sbírek březnického muzea v letošním roce barokní obraz sv. Josef s Ježíškem, původem ze starého, gotického kostela sv. Mikuláše. Nadační fond pro Březnici je významným podporovatelem březnického kulturního dění.

Mgr. Pavlína Liebnerová

Vedoucí odboru kultury