700 LET KARLA IV. V BŘEZNICI 


14. května letošního roku uplynulo 700 let od narození legendárního krále Karla IV. Také v Březnici jsme se připojili ke karlovským oslavám, které probíhaly v celé zemi. Rodinné centrum Pampeliška zařadilo do svého programu Povídání o Karlu IV. a ve spolupráci s Nadačním fondem pro Březnici jsme vyhlásili výtvarnou soutěž „O nejlepší portrét Karla IV.“. Tříčlenná komise měla z čeho vybírat, sešlo se nám kolem sta krásných prací dětí z místních škol. Cenu si na slavnostním předávání z rukou zástupce Nadačního fondu MUDr. Jiřího Berana převzali: v kategorii MŠ – Hynek a Robin Marečkovi, v kategorii 1. stupeň – Tereza Lukášová, Tea Ottová, Václav Trčka, Andrea Štěpánová, Aneta Kuntošová, v kategorii 2. stupeň – Pavel Páca, Sabina Boučková, Veronika Kostínková, Magdalena Vitáková. Ještě než jsme vyhlásili vítěze, proběhla v prostorách RC dvě „Povídání o Karlu IV.“ - naučný a zábavný program s interaktivní vložkou, kdy děti samy zinscenovaly dvě krátká představení z Karlova života. Program připravil jeden z členů správní rady Nadačního fondu Mirek Žák. Zeptali jsme ho, co vedlo k tomu, že tráví svůj volný čas přípravou dějepisných programů pro školáčky: Mirku, říkal jste, že pracujete s dětmi a že to považujete za důležité? Ano, začalo to samovolně. První dcera Tonička nastupovala do školky a já jsem nabídl paní ředitelce spolupráci. A co to bylo? Říkal jsem si: „Ve školce jsou samé ženské, tak musím nabídnout něco z mužského světa.“ Řecké báje, které na mne působily od dětství. Hrdina Hérakles je mýtický a zajímalo mne, jak to dnešní děti přijmou. Jak to probíhalo? Přijal jsem ve školce funkci obědového komisaře. Obědový komisař má za úkol kvartálně kontrolovat kvalitu oběda a to, jak děti stolují, jak drží příbor, jak se u jídla chovají. Po obědě jdou děti spát a před spaním čekají na pohádku. A já jsem vystřídal paní učitelku. Vyprávěl jsem příběhy o statečných činech řeckého hrdiny. Co na to děti? Děti byly vtaženy do děje, konfrontovaly se se strachem, trénovaly statečnost a to je vzrušovalo. Te už máte ale děti ve škole? Ano. Mladší dcera Alička je ve 3. třídě. Pokračujeme. Jdeme dál. Propojujeme například řecké a české báje. Hrdina Hérakles zdolal Erymanthského kance a náš Bivoj se nenechal zahanbit. To přece nemá chybu! Co si myslíte o dnešních dětech a jejich výchově? Děti jsou vnímavé. Zapojují se. Dám příklad hokejisty Vaška ze 3.C. Mluvili jsme te  o svatém Václavu a Vašek mne sám požá- dal, aby se mohl českému patronovi poklonit. Mimochodem Vaškův vzor je Jarda Jágr. Co dnes chybí je vzor otce - muže. My chlapi jsme propadli přesvědčení, že výchova je ženská záležitost. Jsou výjimky, které znám i zde v Březnici. Ale důležitá je statistika a na procenta tvrdě prohráváme. Doufám, že se to bude měnit. My otcové jsme přece úžasní! Mirku, děkujeme za skvělý nápad a příjemně strávený den. Myslím, že jsme si krále Krále důstojně připomněli a dali dětem prostor podívat se zpátky do historie. Především tam bychom měli hledat inspiraci a poučení pro současnost i budoucnost.

Pavlína Liebnerová, RC Pampeliška Březnice

 

Publikováno: 17. 3. 2018