Radnice Města Březnice
Radnice Města Březnice
Obrazy do výklenkových poutních kapliček na sv. Horu / Rekonstrukce stropu v bývalé jezuitské koleji / Šachový stolek / Průjezdový dopravní radar
ZŠ Březnice
ZŠ Březnice
Vybavení klidové zóny / Vybavení učebny fyziky / Vybavení učeben nábytkem / Dětské hřiště
II. MŠ Březnice
II. MŠ Březnice
Herní prvky na zahradu MŠ
Muzeum a Galerie
Muzeum a Galerie
Restaurování obrazu svatého Víta / Bronzová busta malíře Ludvíka Kuby / Restaurování liturgických rouch / Restaurování obrazu a nábytku darovaného L. Kubou
Domov pro seniory
Domov pro seniory
Parflex zástěny a polohovací polštáře / Vybavení Domova ochrannými prvky na zeď / Vybavení Domova polohovacími postelemi a křesly pro kardiaky / Stavba altánu pro uživatele Domova
Pečovatelská služba
Pečovatelská služba
Kancelářské skříně / Spoluúčast při nákupu služebního automobilu / Myčka nádobí / Jídlonosiče
ZUŠ Březnice
ZUŠ Březnice
Nové hudební nástroje
RC Pampeliška
RC Pampeliška
Informační tabule / Vybavení herny / Lavičky pro venkovní prostor / Vybavení půjčovny
KGB
KGB
Gulášování / Neckiáda / Rockfest / Rodinné akce
Hasiči Březnice SDH
Hasiči Březnice SDH
Podpora oslav výročí založení SDH / Podpora oslav výročí založení sboru / Podpora sportovního hasičského týmu / Výstroj a vybavení
Fotbalový klub SK
Fotbalový klub SK
Oprava šaten SK Březnice 1918 / Minibranky / Revitalizace střídaček / Prodejní stánek / Lavičky
Zámek
Zámek
Spoluúčast na restaurování oken a vitráží v Kapli Panny Marie / Podpora Letního zámeckého bálu
Duchovní život
Duchovní život
Římskokatolická farnost Březnice - Oprava pohonu zvonů

Proč jsme vznikli?

 

 • chceme být užiteční pro Město Březnici 

 • naším cílem je podpora ochrany životního prostředí, kulturních památek, rozvoj vzdělání, kultury a sportu  

 • propojujeme oblasti ziskového a neziskového sektoru rozvíjíme smysl pro společenskou odpovědnost

 • máme kontinuitu od rok 2008


Proč jít do partnerství právě s námi? 

 

 • pomáháme dlouhodobě, profesionálně a rádi
   
 • partnerům usnadňujeme rozhodování o alokaci darů
   
 • poskytujeme zpětnou vazbu

 • jsme transparentní 

 • dodržujeme zákony a vysokou etiku jednání 

 • šíříme dobré jméno našich partnerů