Bozeň třikrát a pokaždé jinak


Slovo „Bozeň“ se objevuje v poslední době na stránkách Březnických novin dost často. Byť to je v různých souvislostech, čtenář by v tom mohl mít zmatek. K tomu, aby si rozdíly v různém použití „Bozně“ ujasnil, slouží následující řádky. Budou v nich probrány tři různé případy použití slova „Bozeň“ pro tři různé organizace v našem městě.

Baráčnická obec „Bozeň“ v červnu tohoto roku oslavila 70. výročí svého založení. Březnické noviny věnovaly této události náležitou pozornost v posledním dvojčísle. Z článku Petry Bartoníčkové cituji, že baráčníci si kladou za cíl „udržovat staročeské zvyky a tradice a uchovávat původní kroje Čech, Moravy a Slovenska (Slezska?)“.

Občanské sdružení „Bozeň“ – Spolek rodáků a přátel Březnice existuje v této podobě jen krátce, avšak navazuje na mnohaletou tradici, která má své počátky v meziválečné době první republiky. „Bozeň“ od počátku sdružovala rodáky a přátele města Březnice, vyvíjela činnost v oblasti kultury a podporovala rozvoj města a okolí. V tomto duchu navazuje na tradici nynější Občanské sdružení „Bozeň“ – Spolek rodáků a přátel Březnice.

Konečně potřetí je použito slova „Bozeň“ pro počátkem tohoto roku založený Nadační fond „Bozeň“. Březnické veřejnosti se představil uspořádáním koncertu v kostele sv. Rocha dne 21. června 2008. Cílem Nadačního fondu „Bozeň“ je podpora rozvoje mikroregionu v oblasti kultury, ekologie, podnikání a sportu. Jedním z prvních úkolů je pomoc Základní škole v Březnici při modernizaci vybavení tříd a sociálních zařízení. Nadační fond může přispět k uskutečnění některých potřebných kroků, ale nebude svojí aktivitou nahrazovat kompetence příslušných institucí a orgánů. Tedy bude-li např. pro dobrou věc dostatek iniciativy, ale k uskutečnění bude scházet část prostředků, může Nadační fond „Bozeň“ ke zdárnému dosažení prospěšného cíle dílčím podílem přispět.

Ve všech třech případech tedy je použito „Bozně“ v jiné souvislosti. Není divu, že se tak stalo, vždyť hradiště Bozeň má v našem kraji velký historický význam a dokládá slovanské osídlení oblasti. Jde jen o to, abychom měli v současném použití slova „Bozeň“ jasno.

Vyšlo v Březnických novinách (2008).

Publikováno: 7. 12. 2012