Poděkování Nadačnímu fondu pro Březnici od ZŠ Březnice 2018

Základní škola Březnice děkuje Nadačnímu fondu pro Březnici za štědrý finanční dar ve výši 100.000,-Kč. Původní záměr využít zmíněnou částku na výstavbu workoutového hřiště v rámci projektu Středočeského kraje bohužel ztroskotal na ukončení projektu ze strany KÚ pro nedostatek finančních prostředků. Proto byla částka využita na vybavení tříd prvního stupně a tím na zvýšení účelnosti a estetiky školního prostředí.

Poděkování patří členům představenstva fondu a všem donátorům, kteří podporují zkvalitňování podmínek pro vzdělávání žáků v základní škole. Ředitelství školy děkuje za dlouhodobý zájem nejen o potřeby žáků a školy, ale také o společenské dění a život v našem městě, za flexibilitu a kulturu jednání v rámci dlouholeté spolupráce.

Mgr. Miroslav Bělka (ředitel školy) březen 2018

 

 

Publikováno: 17. 3. 2018