Nadační fond pro Březnici v roce 2014

  

Březnické veřejnosti je jistě existence Nadačního fondu pro Březnici známa. Není třeba jej představovat a lze rovnou přikročit ke zprávě o činnosti v roce 2014. Fond po celou dobu své existence finančně v Březnici podporuje kulturní dědictví a současný kulturní život, dále mládež, tělovýchovu a sport, seniory a konečně životní prostředí. Ve všech těchto oblastech přispěl svými finančními prostředky i v roce 2014, přičemž nejvýrazněji se tentokrát podílel na podpoře zachování kulturního dědictví.                                                                          Pokud jde o oblast podpory kulturního dědictví, pak na prvním místě nutno uvést, že z prostředků nadačního fondu byla provedena oprava třetí svatohorské kapličky nacházející se na pozemku města v místě zvaném Ve Višňovce, která po letech opět září novotou. Na ni navazují další čtyři, které opravila obec Chrást, takže nyní je po stavební stránce 5 těchto staveb v perfektním stavu. Zbývá ještě dát do jejich výklenků obrazy tématicky odpovídající těm původním, které časem zcela zanikly. Není to úkol malý, ale jeden z obrazů je již hotov. Vytvořil ho výtvarník Lubomír Pešek a zaplatil jej nadační fond. Tyto dvě akce byly v minulém roce nejnákladnější. K podpoře kulturního dědictví také patří příspěvek na opravu stropů ve dvou místnostech bývalé jezuitské koleje, které budou sloužit muzejním účelům, a příspěvek na opravu cenného barokního erbu v pivovaru. Současný kulturní život občanů našeho města fond podpořil příspěvkem na letní zámecký bál a předvánoční koncert Příbramského bigbandu. Mnozí si jistě všimli, že se s nadačním fondem pravidelně setkávají na Stráži, kde nadační fond čepuje pivo, a na počátku adventu při rozsvícení vánočního stromu, kde nadační fond podává svařené víno.

 

Pokud jde o další oblast, do níž patří podpora dětí, mládeže, školství a sportu, pak v minulém roce finanční příspěvek fondu získala základní škola (např. na nábytek do školní družiny) a základní umělecká škola na zakoupení hudebních nástrojů. Příspěvek dostalo i Mateřské centrum Pampeliška.

 

Na seniory fond pamatuje pravidelně, v roce 2014 přispěl pečovatelské službě na zakoupení myčky nádobí.   

 

V oblasti životního prostředí se jednalo o příspěvek pro obec Hvožďany na její kampaň proti těžbě zlata ve Vacíkově.

 

Z výše uvedeného je na první pohled zřejmé, že se v minulém roce podařilo realizovat značný počet projektů rozložených do různých oblastí.  Každý projekt představuje řádově desetitisíce korun, celkově se jedná téměř o půl milionu korun!

 

Tato bilance je možná díky příspěvkům četných dárců, jimž patří vřelý dík! Výše příspěvků se pohybuje od tisíců po desetitisíce. Dárcem se může stát každý!

 

 

 

MUDr. Jiří Beran

 

za správní radu Nadačního fondu pro Březnici

 

Publikováno: 17. 3. 2018