Poděkování Nadačnímu fondu pro Březnici od SDH Březnice 2018


Sbor Dobrovolných Hasičů Březnice dlouhodobě spolupracuje s Nadačním fondem pro Březnici. Také díky této spolupráci se podařilo realizovat několik nákupů, které byly a jsou pro SDH velkým přínosem.

Děkujeme Nadačnímu fondu pro Březnici a jeho donátorům za příspěvek na:

  1. Čerpadlo
  2. Hasičskou výstroj a vybavení (Savce, hadice, proudnice, koš, rozdělovač, sportovní boty, ochranné přilby atd.)
  3. Podporu dětského hasičského sportu

Historie sboru sahá až do roku 1878. Tento rok totiž od tehdejšího starosty města MUDr. Hanuše Jurenky a členů městské rady vzešel podnět k založení hasičského sboru. Přípravy na založení vyvrcholily vypracováním stanov spolku dobrovolných hasičů v Březnici dne 20. července 1878.  Činnost našeho sboru byla zahájena 3. září roku 1879.  V současnosti se naše řady stále rozšiřují. Náš sbor čítá 3 soutěžní týmy dospělých a 2 soutěžní týmy dětí. Přijďte nás podpořit na akcích, které pořádáme. Těšíme se na Vás! Za SDH Březnice 

Kateřina Kostková, starostka

Leden 2018

 

Publikováno: 17. 3. 2018