NADAČNÍ FOND PRO BŘEZNICI, PATRON BŘEZNICKÉ KULTURY
Již několik let je pravidelným a štědrým podporovatelem aktivit březnického odboru kultury Nadační fond pro Březnici. Některé projekty zajišťuje finančně, nápady na jiné přinášejí představitelé fondu sami a my je pouze pomáháme zrealizovat. V uplynulém roce jsme s NF připravili v Kavárně v Koleji výstavu projektů z architektonické soutěže na návrh lávky na místě Švédského mostu v Dobré vodě a výstavu fotografií Barokní sochaři Prácheňského kraje. Finančně fond podpořil oblíbený vánoční koncert Příbramského Big Bandu v kulturním domě. V letech předchozích přispěl fond významně na restaurování některých sbírkových předmětů ze sbírek březnického muzea a galerie. Zatím naším největším společným počinem bylo zapůjčení a zrestaurování rozměrného barokního plátna se svatým Vítem, patronem jezuitské koleje, Březnice a okolí. Obraz je dnes vystaven ve stálé expozici muzea, návštěvníci jej můžou vidět v turistické sezoně od května do září. Nadační fond vznikl v roce 2008 ještě jako Nadační fond Bozeň. Cílem jeho programu a snažení je od začátku podpora místního rozvoje v oblasti školství a tělovýchovy, kultury, ochrany přírody, péče o památky a kulturní dědictví, a také podpora spolkové činnosti a společenského dění v regionu. Fond pravidelně přispívá na činnost místních organizací, příspěvkových organizací zřizovaných městem.

Pavlína Liebnerová


odbor kultury města Březnice

Vyšlo: BŘEZNICKÉ NOVINY, Ročník XX., LEDEN 2022, STR. 1