Poděkování za dar v roce 2019„Máme jasnou koncepci, která je zaměřena na otevřenost, demokratické principy a všestranný rozvoj žáků.“

Děkujeme Nadačnímu fondu pro Březnici, jeho představitelům a všem ochotným donátorům za dlouhodobou podporu Základní školy Březnice. V roce 2019 byly z daru v hodnotě sto tisíc korun podpořeny následující akce:

  • školní stravování žáků v hmotné nouzi
  • česko-německé setkání dětí a mládeže v Březnici (Dětské léto 2019)
  • nákup vybavení pro žáky školy za účelem zřízení klidových zón (cílem je podpora aktivního trávení času o přestávkách, všestranný rozvoj dětské osobnosti a působení na postoje žáka)

Vedení školy oceňuje především trvalý zájem o rozvoj školy a odvahu podpořit netradiční oblasti ve vzdělávání.  

 

Miroslav Bělka

Ředitel ZŠ Březnice

Únor 2020

Publikováno: 6. 3. 2020